เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก
MEB TOP VOTE 2019
ร่วมโหวต “นักเขียน” ที่ท่านชื่นชอบ
นักเขียนที่ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจำนวน 30 คน จะได้รับ
Special Prize MEB TOP VOTE 2019 เป็นมังคุด เอ้ย มงกุฎทองประดับอกที่สั่งทำพิเศษมาเพื่องานนี้เท่านั้น!!
ระยะเวลาการโหวต 6 - 31 ม.ค. 63
ประกาศผลโหวต 5 ก.พ 63
(ประกาศบน Facebook เพจ meb)
บอกต่อเพื่อนๆ
ไม่หมดเพียงเท่านี้ สำหรับผู้ที่ร่วมกิจกรรม meb จะสุ่มแจกของที่ระลึกจำนวน 10 ท่าน จัดส่งถึงบ้านกันเลยทีเดียว
“1 เสียงของคุณ จะเป็นกำลังใจให้นักเขียนที่คุณชอบ”
หมายเหตุ : Log In ก่อนทำการโหวต, Account สามารถโหวตได้สูงสุด 10 รายชื่อเท่านั้น, จัดส่ง Special Prize MEB TOP VOTE 2019 และ ของที่ระลึกในประเทศไทยเท่านั้น
MEB TOP VOTE 2019
รายชื่อนักเขียนที่ได้รับการโหวต 200 อันดับแรก
(เรียงตามลำดับตัวอักษร)
www.mebmarket.com
บริษัท เมพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
99/27 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น 8 หมู่ที่ 4
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงคลองเกลือ เขตปากเกร็ด นนทบุรี 11120
Tel. +662-962-1698 Fax. +662-962-1699