ทุกๆการใช้จ่ายครบ 25 บาท รับคะแนน The 1 พิเศษ
เมื่อชำระผ่านดอลฟิน วอลเล็ท
เงื่อนไข
เมื่อซื้ออีบุ๊ก หรือเติม mebcoin ที่ meb, The1Book หรือ readAwrite ทุกๆ 25 บาท และชำระผ่านแอพลิเคชั่น ดอลฟิน วอลเล็ทรับคะแนนสะสม The 1 เพิ่ม 2 คะแนน
แคมเปญระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
ไม่จำกัดสิทธิ์/เดือน
เพื่อรับคะแนน The 1 ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ลูกค้าจะต้องทำการผูกบัญชี The 1 กับบัญชีดอลฟิน วอลเล็ทให้สำเร็จก่อน ทั้งนี้ ในกรณีลูกค้าผูกบัญชีสำเร็จแล้ว ลูกค้าจะได้รับคะแนน The 1 พิเศษภายใน 2 ชั่วโมง หลังจากทำรายการเสร็จสิ้นแล้ว โดยลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนผ่านดอลฟิน วอลเล็ท
สิทธิพิเศษนี้ไม่นับรวมการสแกน QR พร้อมเพย์ / QR บัตรเครดิต แล้วเลือกการจ่ายเงินด้วยแอพลิเคชั่น ดอลฟิน
เงื่อนไขการใช้คะแนน The 1 เป็นไปตามที่ The 1 กำหนด · อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.dolfinthailand.com/100t1pt/
เงื่อนไขทั่วไป
สิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าดอลฟิน วอลเล็ทที่ยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนดแล้วเท่านั้น
ในกรณีที่สิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากรายการส่งเสริมการขายเป็นคูปองแทนเงินสด หรือ คูปองส่วนลด หรือ E-voucher ประเภท Payment Coupon (คูปองที่ระบุใต้คูปองว่า “ใช้และจ่ายเลย”) คูปองดังกล่าวจะถูกใช้โดยอัตโนมัติทันทีเมื่อลูกค้าทำรายการชำระเงินที่เข้าเงื่อนไขการใช้คูปองได้ ทั้งนี้ หากลูกค้ามีคูปองที่สามารถใช้ได้มากกว่า 1 ใบ ระบบจะทำการเลือกใช้คูปองที่ลูกค้าจะได้รับส่วนลดสูงสุดให้แก่ลูกค้า อย่างไรก็ตาม ลูกค้าสามารถเลือกใช้คูปองด้วยตนเองได้โดยการเข้าไปที่หน้า “คูปองของฉัน” เพื่อกดเลือกใช้คูปองที่ต้องการใช้และกดปุ่ม “ใช้และจ่ายเลย” ใต้คูปองที่ลูกค้าต้องการใช้ ลูกค้ารับทราบว่าเมื่อมีการใช้คูปองแล้วไม่ว่าจะเป็นการใช้โดยระบบอัตโนมัติ หรือ ลูกค้าเลือกใช้คูปองด้วยตนเอง ลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องให้บริษัทคืนคูปองให้แก่ลูกค้าได้
เว้นแต่จะระบุไว้ในเงื่อนไขโปรโมชั่น สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้กับบริการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือช่องทาง New Channel ได้
สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น แลก เปลี่ยน ทอนเป็นเงินสด/ค่าบริการ หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
เงื่อนไขในการรับสิทธิพิเศษนี้เป็นดุลยพินิจของบริษัทเท่านั้น บริษัทสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิกการให้ และ/หรือดำเนินการอื่นใด หากบริษัทตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย หรือใช้รายการส่งเสริมการขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า หรือไม่เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือยกเลิกสิทธิพิเศษ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าใช้ซื้อสินค้าหรือบริการดังกล่าวให้แก่ลูกค้า และสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนสิทธิพิเศษที่ลูกค้าได้รับจากการทำรายที่ถูกยกเลิกดังกล่าว
ในกรณีที่มีการยกเลิกการทำรายการซื้อสินค้าหรือบริการบางรายการแต่ยอดซื้อคงเหลือหลังหักรายการที่ยกเลิกแล้วยังคงมีมูลค่าเท่ากับหรือมากกว่ามูลค่ารายการขั้นต่ำที่จะได้รับสิทธิ์ประโยชน์จากรายการส่งเสริมการขายที่เกี่ยวข้อง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนมูลค่าสินค้าที่มีการยกเลิกรายการในส่วนที่ท่านได้รับส่วนลดไปแล้วในรูปแบบดอลฟินโบนัส หรือรูปแบบอื่นที่บริษัทเห็นสมควร
บริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าหรือบริการที่ให้บริการร่วมกับคูปองส่วนลด กรณีพบปัญหากรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการนั้นๆ โดยตรง
หากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือเอาคำตัดสินของบริษัทเป็นที่สุด
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.dolfinthailand.com หรือสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ทุกวันตั้งแต่ 9.00 – 20.00 น.
*Tips อย่าลืมผูกบัญชีสมาชิก The1 กับแอพฯดอลฟิน ก่อนใช้งานเพื่อรับคะแนน The1 นะ
ช้อปเลย
บอกต่อเพื่อนๆ
แชร์
ส่งไลน์
ทวิต
คำถามที่พบบ่อย
1. กดเลือกชำระด้วย QR พร้อมเพย์ แล้วใช้แอพฯดอลฟินสแกนจ่าย จะได้รับคะแนน The 1 ไหม
คำตอบ ไม่ได้รับครับ คุณนักอ่านจะต้องเลือกชำระด้วยดอลฟิน และสแกนจ่ายด้วย QR ของดอลฟิน จึงจะได้รับคะแนน
2. การรับคะแนน The1 x 2 จำเป็นต้องชำระด้วย เงินในวอลเล็ท หรือไม่ (กระเป๋าเงินของดอลฟิน)
คำตอบ เมื่อคุณนักอ่านจะต้องเลือกชำระด้วยดอลฟิน และสแกนจ่ายด้วย QR ของดอลฟิน ก็สามารถเลือกจ่ายผ่านแอพฯธนาคาร หรือบัตรเครดิตที่ผูกไว้กับแอพฯดอลฟินได้เช่นกันครับ
3. เมื่อชำระตามเงื่อนไขเรียบร้อย จะได้รับคะแนน The1 เมื่อไหร่
คำตอบ จะได้รับคะแนนภายใน 2 ชั่วโมงครับ
4. หากคะแนนเข้าเรียบร้อย นักอ่านจะได้รับแจ้งเตือนอะไรไหม
คำตอบ คุณนักอ่านจะได้รับ Push Notification และ Message เข้าที่ Inbox ของแอพฯดอลฟินครับ
5. ขอทราบรายละเอียดการเติมเงินเข้า ดอลฟินวอลเล็ท
คำตอบ คุณนักอ่านสามารถดูรายละเอียดจากลิงก์นี้ได้เลยครับ https://www.dolfinthailand.com/faq_group/top-up/
6. กรณีทำตามเงื่อนไขเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้รับคะแนน The 1 ต้องทำอย่างไร
คำตอบ คุณนักอ่านสามารถสอบถามที่ศูนย์บริการลูกค้า Dolfin 02-255-5959 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00 น. – 20.00 น.